Získejte titul MBA v programu Management Velení

Znáte své povinnosti a kompetence v případě nečekané bezpečnostní údálosti?

• Poznejte fungování základních složek IZS ČR

• Naučte se zvládat i skutečně krizové situace

Sledujte nás na sítích

Lektoři manažerských oborů

Jednotlivé studijní worshopy jsou vedeny našimi zkušenými lektory z praxe, kteří se se studenty podělí mimo jiné také o své bohaté zkušenosti a jedinečné know-how, které získali v průběhu svého působení na odborných pozicích.

Václav Nétek

doc. Ing. Václav Nétek, CSc. CSM

Nositel ocenění Marketér roku ČR, autor metodiky programu TAČR OMEGA „Diagnostika kompetencí manažerského velení v krizových situacích“. Na Vysoké škole podnikání a práva, a.s. působí jako docent od roku 2011.

Miloš Kvarčák

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák

Podílí se na řadě odborných úkolů z praxe, zaměřených na hodnocení požárního rizika či zabezpečení velkých podniků před požáry. V současné době je prezidentem Bezpečnostně technologického klastru z.s. v Ostravě.

doc. Ing. Ivana Bártlová, CSc.

Vyučovala předměty zaměřené informace o nebezpečných látkách, na zajištění bezpečnosti v průmyslu, analýzu nebezpečí a souvisejících rizik, prevenci havárií i na bezpečnost při přepravě nebezpečných látek.

Martina Schneiderová

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.

Spoluautorka certifikované metody „Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích“. Aktuálně spolupracuje s Fakultou bezpečnostního inženýrství v rámci záchranářských kurzů.

plk. Ing. Jan Karl

Mimo jiné pracuje na pozici vedoucího Zkušební laboratoře TÚPO, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci. Hlavním zaměřením práce je aplikovaný výzkum pro potřeby Hasičského záchranného sboru.

Kamil Soldán

Mjr. Ing. Kamil Soldán, Ph.D.

V současnosti se podílí na přípravě nových policistů a také studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Je to český policista, který byl oceněn medailí Za hrdinství za záchranu lidských životů při povodních v roce 1997.

Mgr. Kamil Tvarůžka

V roce 2006 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovi univerzity. Od roku 2006 do roku 2010 pracoval na pozici asistenta soudců na Krajském soudu v Brně. V roce 2011 přešel do advokacie, kde působí dodnes.

Prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Více než patnáct let se věnuje podnikovému poradenství a vede vlastní firmu, zaměřenou na poradenství v oblasti řízení a snižování nákladů a zvyšování výkonnosti. V současné době zastává funkci proděkana pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí na FaME, UTB ve Zlíně.

Co je program MBA?

Titul MBA (Master of Business), uváděný za jménem, je profesní titul, který lze získat v neakreditované formě studia na fakultě VŠPP Panevropské univerzity. Celosvětově se řadí ke klíčovému manažerskému vzdělání pro TOP manažery a jednatele firem.

Manažerské velení

Jedinečný vzdělávací program v ČR zaměřený na zvyšování a prohlubování kvalifikace manažerů a pracovníků v oblasti prevence a zvládání mimořádných událostí.

Náskok před ostatními

Díky originálmímu zaměření programu mají naši absolventi vždy náskok před ostatními.

Kariérní růst

Studiem MBA programu rozvíjíte své schopnosti a zajišťujete si kariérní růst.

Rozhodování v kritických situacích

Získáte jedinečné znalosti i praktický výcvik, který je v kritických situacích od vrcholových manažerů vyžadován.

Uplatnění v zahraničí

Obdržíte titul, díky kterému se uplatníte také v zahraničí. MBA je mezinárodně uznávaný neakademický titul.

Uplatnění v praxi

Získáte zcela ojedinělou vysokou hodnotu na globálním trhu práce díky certifikovanému programu průřezově zaměřenému na znalostí z mnoha oblastí bezpečnosti.

Garance fakulty VŠPP Panevropské univerzity

Tento program je garantován fakultou VŠPP Panevropské univerzity, oceníte kvalitu a úroveň studia.

Studium do 1 roku

Respektujeme vysoké pracovní nasazení i osobní závazky. Teoretickou i praktickou část zvládnete během 1 roku studia.

Důležitá témata

Respektuje specifické potřeby vzdělávání, nabízí nejdůležitějšé aktuální témata v oblasti velení.

Jak studium probíhá?

Během jednoho roku si rozšíříte své profesní znalosti a získáte jedinečné kompetence při řešení nečekaných událostí. Stane se s vás profesionál v oblasti bezpečnostních rizik. Pomohou vám s tím naši zkušení rektoři, kteří jsou odborníky z praxe.

Podání přihlášky

K přijetí ke studium potřebujete mít ukončeno středoškolské vzdělání a minimálně 3 roky praxe v manažerského či bezpečnostního zaměření.

Rozhodnutí o přijetí

Po splnění podmínek pro přijetí a zaslání životopisu vás přijmeme do studia.

Znalostní část programu

Je zaměřena na mimořádné situace, charakteristiku IZS ČR nebo ekonomické důsledky degradace majetku. Věnuje se také kompetencím ke zvládání krizových událostí.

Praktická – výcviková část programu

Seznamuje s druhy a vlastnostmi nebezpečných látek. Zabývá se rovněž protipožární ochranou či nácvikem antistresových technik.

Závěrečná práce

K absolvování studia je třeba odevzdat závěrečnou práci a tu následně obhájit.

Získání profesního titulu

Po úspěšné obhajobě a splnění všech náležitostí získáte profesní titul MBA.

Harmonogram studia

Během jednoho roku si rozšíříte své profesní znalosti a stanete se profesionálem v oblasti prevence rizik a zvládání mimořádných situací. Pomohou vám s tím naši zkušení lektoři, kteří jsou odborníky z praxe.

Praha

Datum Den Workshop
15.10.2022 sobota Zahájení management velení
29.10.2022 sobota Mimořádné události
4.11.2022 pátek Integrovaný záchranný systém
19.11.2022 sobota Kompetence k velení a zvládání krizových situací
25.11.2022 pátek Ekonomické důsledky degradace majetku
10.12.2022 sobota Právní aspekty manažerského rozhodování
14.1.2023 sobota Traumatologie
4.2.2023 sobota Praktická část – výcvik nebezpečné chem. látky – laboratoře
17.-18. 2.2023 pá–so Hořlavé látky, protipožární ochrana – výcvikové centrum
17.-18.3.2023 pá–so Násilné a protispolečenské činy – výcvikové centrum
14.-15.4.2023 pá–so Testování znalostních a dovednostních kompetencí
30.6.2023 pátek Odevzdání závěrečných prací
26.8.2023 čtvrtek Hodnocení výsledků a závěrečných prací konzultace výsledků
22-23.9.2023 pá–so SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ S PŘEDÁNÍM CERTIFIKÁTŮ A OSVĚDČENÍ O ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

Změna termínu vyhrazena

Ostrava

Datum Den Workshop
8.10.2022 sobota Zahájení management velení
22.10.2022 sobota Mimořádné události
5.11.2022 sobota Integrovaný záchranný systém
12.11.2022 sobota Kompetence k velení a zvládání krizových situací
26.11.2022 sobota Ekonomické důsledky degradace majetku
3.12.2022 sobota Právní aspekty manažerského rozhodování
21.1.2023 sobota Traumatologie
11.2.2023 sobota Praktická část – výcvik nebezpečné chem. látky – laboratoře
24.–25. 2.2023 pá–so Hořlavé látky, protipožární ochrana – výcvikové centrum
24.-25.3.2023 pá–so Násilné a protispolečenské činy – výcvikové centrum
21.–22.4.2023 pá–so Testování znalostních a dovednostních kompetencí
30.6.2023 pátek Odevzdání závěrečných prací
31.8.2023 čtvrtek Hodnocení výsledků a závěrečných prací konzultace výsledků
15-16.9.2023 pá–so SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ S PŘEDÁNÍM CERTIFIKÁTŮ A OSVĚDČENÍ O ZÍSKANÉ ODBORNOSTI

Změna termínu vyhrazena

Kde můžete studovat?

Pokud se rozhodnete studovat náš MBA program, můžete workshopy navštěvovat buď v Praze nebo v Ostravě.

Fakulta VŠPP Praha


  • MBA

Fakulta VŠPP Ostrava


  • MBA
Mapa ČR

Chci se přihlásit ke studiu

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu libovolného výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.peuni.cz.

Přijímací řízení je již uzavřeno.

Studium MBA

Podmínky pro přijetí:

V případech individuálního posuzování uznávání podmínek přijetí do studia má rozhodující kompetenci garant studijního programu MBA pro manažery a podnikatele.

Buďte s námi v kontaktu

Vysoká škola podnikání a práva má dvaadvacetiletou tradici na trhu vysokoškolského vzdělávání. Nyní se stala fakultou nově vzniklé Panevropské univerzity.

Panevropská univerzita, a. s.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva
Sídlo: Spálená 76/14, 110 00 Praha 1
IČ: 04130081, DIČ: CZ699003257
Spisová značka: B 20678 vedená u Městského soudu v Praze. Web: www.peuni.cz  |  Email: info@peuni.cz
bezplatná linka pro uchazeče: 800 555 808
© 2024 – Panevropská univerzita – všechna práva vyhrazena.